Makalah Keterkaitan Peristiwa Sejarah Tentang Manusia di Masa Lalu untuk Kehidupan Masa Kini